Masura 1

Masura 1 Revigorarea turismului si mediului natural local prin investitii care sa redea specificul traditional al zonei pescaresti
Obiectivul masurii si miza interventiei Obiectivul masurii este diversificarea activitatilor prin sprijinirea consolidarii turismului prin investitii in infrastructura turistica, promovarea produselor si traditiilor locale, activitati de mediu.
Miza interventiei este reprezentata de ideea ca masura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM - PU4:
- O3: sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu are zonelor de pescuit si de acvacultura, inclusiv operatiunile care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice;
- O4: promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural in zonele de pescuit si de acvacultura, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii si a patrimoniului cultural maritim.
Domeniul de actiune Prin implementarea prezentei Strategii se urmareste ca mai multe actiuni sa fie sprijinite avand ca si finalitate dezvoltarea comunitatilor pescaresti prin>
- investitii in infrastructura turistica (amenajarea unor spatii de cazare, spatii de servire a mesei cu specific pescaresc si locatii special amenajate destinate petrecerii timpului liber cu activitati legate de pescuit);
- promovarea turistica a zonei prin actiuni de informare si constientizare a potentialului turistic;
- crearea unui mediu natural propice dezvoltarii activitatilor de turism;
- actiuni de protectie si conservare a mediului natural si cultural;
- actiuni de constientizare a efectelor daunatoare asupra mediului provocate de om;
- actiuni de creare de produse turistice locale si promovarea acestora la evenimente specifice;
- identificarea si promovarea produselor gastronomice locale.
Beneficiarii tinta Beneficiari publici:
- Unitati administrativ-teritoriale;
- Institutii publice;
Beneficiari privati:
- Asociatii, grupuri, organizatii de producatori din sectorul pescaresc;
- Agenti economici de categoria microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii;
- PFA-uri, II-uri, IF-uri.
Tipuri de actiuni (exemple) Proiecte de promovare a gastronomiei locale; Valorificarea produselor pescaresti; Reclasificare si redarea spre activitati turistice a mai multor obiective; Investitii in unitati de cazare, masa si agreement cu specific pescaresc; Investitii in ecoturism si turism sportiv; Promovarea turismului pescaresc; Identificarea si valorificarea rutelor turistice cu specific pescaresc; etc.
Investitii in actiuni de curatare si redare in circuit a unor obiective naturale; Investitii in refacerea unor obiective de patrimoniu cu scopul de introducere in circuitul turistic; Actiuni de monitorizare a calitatii apei, de mentinere si conservare a habitatelor.
Alocare financiara totala (POPAM + BN) 1.110.000,00 Euro respectiv 4.948.935,00 Lei
Cofinantara / contributia beneficiarilor (%) 378.888,89 euro/1.689.276,10 lei
POPAM + BN + Contributie privata = 1.488.889,00 euro respectiv 6.638.211,00 lei. Contributie privata = 34,13% din Masura 1.
Grupa 1: 100% confinatare din POPAM si 0% contributie benficiar daca beneficiarul este un organism de drept public sau o intreprindere ce gestioneaza servicii de interes economic general sau organizatiile de producatori din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute si asociatiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii.
Grupa 2: 90% confinantare POPAM si 10% contributie beneficiar daca proiectul este in interesul colectiv, are un beneficiar colectiv, are caracteristici inovatoare.
Grupa 3: 50% confinantare POPAM si 50% contributie beneficiar in cadrul IMM-urilor.
Rezultate estimate 15 locuri de munca nou create si 3 locuri de munca mentinute.


Plan de implementare

Masura Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023
M1 X X X X X X X
Animare zona X X X
Sesiune depunere CF X X X
Evaluare/Contractare AMPOPAM X X X X
Implementare X X X X
Monitorizare X X X X X X