Masura 2

Masura 2 Sprijinirea dezvoltarii comunitatilor locale prin investitii in fermele de acvacultura si crearea unui sistem integrat in domeniul pescuitului comercial
Obiectivul masurii si miza interventiei Cresterea calitatii si productiei din industria acvaculturii, crearea unui sistem integrat pentru dezvoltarea si valorificarea pescuitului comercial, imbunatatirea organizarii pietelor produselor pescaresti si de acvacultura.
Masura 2 contribuie la indeplinirea obiectivelor POPAM - PU4:
- O1: valorificarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura.
Domeniul de actiune Economie si dezvolare locala prin crearea mai multor locuri de munca prin infiintarea sau modernizarea micro-intreprinderilor de prelucrare / comercializare a produselor pescaresti cu scopul principal de adaugare de valoare si calitate performanta, imbunatatirea conditiilor de munca, asigurare a sanatatii si a protectiei mediului.
Masura 2 isi propune prin actiunile de investitii asupra unor luciuri de apa sa creasca importanta si dezvoltarea industriei acvaculturii in regiune. Actiunile acestei masuri sunt indreptate si spre imbunatatirea conditiilor desfasurarii activitatilor de pescuit prin crearea unui sistem inovativ si calitativ de transport al pestelui si valorificarea produselor din peste.
Beneficiarii tinta Beneficiari publici:
- Unitati administrativ-teritoriale;
- Institutii publice;
Beneficiari privati:
- Asociatii, grupuri, organizatii de producatori din sectorul pescaresc;
- Agenti economici de categoria microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii;
- PFA-uri, II-uri, IF-uri.
Tipuri de actiuni (exemple) Achizitionarea / utilarea / modernizarea autovehiculelor / autoutilitarelor de transport al pestelui viu, al pestelui proaspat, al produselor congelate, etc.; Investitii in imbunatatirea / inlocuirea infrastructurii de pescuit comercial.
Alocare financiara totala (POPAM + BN) 222.500,00 Euro respectiv 992.016,25 Lei
Cofinantara / contributia beneficiarilor (%) 202.416,00 euro respectiv 902.471,74 lei
POPAM + BN + Contributie privata = 424.916,00 euro respectiv 1.894.487,98 lei. Contributie privata = 47,63% din Masura 2.
Grupa 1: 100% confinatare din POPAM si 0% contributie benficiar daca beneficiarul este un organism de drept public sau o intreprindere ce gestioneaza servicii de interes economic general sau organizatiile de producatori din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute si asociatiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii.
Grupa 2: 90% confinantare POPAM si 10% contributie beneficiar daca proiectul este in interesul colectiv, are un beneficiar colectiv, are caracteristici inovatoare.
Grupa 3: 50% confinantare POPAM si 50% contributie beneficiar in cadrul IMM-urilor.
Rezultate estimate 5 locuri de munca nou create si 5 locuri de munca mentinute.


Plan de implementare

Masura Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023
M2 X X X X X X X
Animare zona X X X
Sesiune depunere CF X X X
Evaluare/Contractare AMPOPAM X X X X
Implementare X X X X
Monitorizare X X X X X X