Masura 3

Masura 3 Diversificarea activitatilor din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii
Obiectivul masurii si miza interventiei Diversificarea activitatilor si crearea de locuri de munca in cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii
Masura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM-PU4:
- O1: valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura;
- O2: sprijinirea diversificarii in cadrul sau in afara pescariilor comerciale, a invatarii pe tot parcursul vietii si a crearii de locuri de munca in zonele de pescuit si acvacultura.
Domeniul de actiune Dezvoltare locala si diversificarea economiei, crearea de locuri de munca prin actiuni care aduc plus valoare zonei si posibilitati noi de angajare pentru pescarii si familiile acestora.
Beneficiarii tinta Beneficiari privati:
- Agenti economici de categoria microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii;
- PFA-uri, II-uri, IF-uri.
Tipuri de actiuni (exemple) Actiuni care sa propuna noi alternative ocupationale pentru pescari si familiile acestora prin crearea de locuri de munca.
Alocare financiara totala (POPAM + BN) 157.500,00 Euro respectiv 702.213,75 Lei
Cofinantara / contributia beneficiarilor (%) 157.500,00 euro respectiv 702.213,75 lei
POPAM + BN + Contributie privata = 315.000,00 euro respectiv 1.404.427,50 lei. Contributie privata = 50% din Masura 3.
Grupa 3: 50% confinantare POPAM si 50% contributie beneficiar in cadrul IMM-urilor.
Rezultate estimate 5 locuri de munca nou create si 2 locuri de munca mentinute.


Plan de implementare

Masura Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 Anul 2023
M3 X X X X X X X
Animare zona X X X
Sesiune depunere CF X X X
Evaluare/Contractare AMPOPAM X X X X
Implementare X X X X
Monitorizare X X X X X X