Obiectivele Strategiei

Elaborarea prezentei Strategii are la bază analiza diagnostic efectuată de către partenerii fondatori ai asociației în perioada pregătirii și este structurată pe consultarea directă a tuturor factorilor implicați în sectorul pescuitului și acvaculturii dar și a reprezentanților autorităților locale. Informațiile colectate din teritoriu au dus la realizarea unei analize diagnostic fundamentată corect și bazată pe nevoile comunității pescărești, reușindu-se în acest fel să se contureze prioritățile de dezvoltare ale zonei acoperite de Asociația GLP ”Dunărea Dolj” așa cum vor fi prezentate ulterior.
Viziunea are la bază dezvoltarea măsurilor de amplificare a potențialului natural și uman din teritoriu pentru a contribui la creșterea economică și socială durabilă a comunităților locale respectând mediul înconjurator și acționând pentru revitalizarea economică prin diversificarea activităților cu tradiție si a serviciilor.
Animarea teritoriului pe baza chestionarelor și fișelor de lucru au reliefat că aria acoperită de GLP ”Dunărea Dolj” se confruntă cu următoarea problemă: sărăcie, forță de muncă necalificată, braconaj, îmbătrânirea populației, infrastructură deficitară, etc.

Obiectivul general Obiectivul specific Masuri
OS1: Diversificarea activitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, sprijinirea consolidarii turismului prin investitii in infrastructura turistica, promovarea produselor si traditiilor locale, activitati de mediu M1 - Revigorarea turismului si mediului natural local prin investitii care sa redea specificul traditional al zonei pescaresti
Construirea unui pol de dezvoltare local prin sprijinirea din punct de vedere economic, social si de mediu a comunitatilor traditionale pescaresti si focalizarea pe adevarata imagine a potentialului zonei crescand astfel numarul locurilor de munca OS2: Cresterea calitati si productiei din industria acvaculturii, crearea unui sistem integrat pentru dezvoltarea si valorificarea pescuitului comercial, imbunatatirea organizarii pietelor produselor pescaresti si de acvacultura M2 - Sprijinirea dezvoltarii comunitatilor locale prin investitii in fermele de acvacultura si crearea unui sistem integrat in domeniul pescuitului comercial
OS3: Diversificarea activitatilor si crearea de locuri de munca in cadrul si pn afara sectorului acvaculturii si pisciculturii M3 - Diversificarea activitatilor din cadrul si in afara sectorului acvaculturii si pisciculturii

Obiectivul general al SDL a fost identificat respectand principiile SMART.

Obiectiv general Specific - construirea unui pol de dezvoltare economic
Masurabil - consolidarea potentialului turistic, de mediu si valorificarea produselor locale prin implementarea, pana in 2023 a cel putin 16 proiecte in domeniul vizat de masura 1,2,3
Abordabil - avand in vedere scopul propus, obiectivul se poate realiza
Realist - avand in vedere potentialul zonei, obiectivul este realist
Timp - obiectivul se va implementa în perioada 2016 - 2023

Prezenta Strategie propune 3 masuri de finantare ce vor determina o dezvoltare economica, sociala si de mediu a zonei si a comunitatilor pescaresti. Teritoiul propus a fi finantat in cadrul celor trei masuri este caracterizat de potentialul pescaresc existent, de existenta traditiilor legate de pescuit, de existenta ariilor naturale protejate asa cum au fost descrise anterior. Potentialul turistic este de asemenea la un nivel ridicat, toate acestea putand fi dezvoltate si concretizate in investitii folosind fondurile din cadru PU4.
Ierarhizarea obiectivelor SDL a avut la baza importanta pe care acestea o vor avea asupra cresterii numarului locurilor de munca si diversificarea activitatilor rezultate in urma stabilirii obiectivelor precum revigorarea turismului si mediului natural si sprijinirea comunitatilor pescaresti prin investitii in acvacultura si pescuit in perioada 2016 – 2020 prin atragerea in zona a fondurilor din PU4.