Sinteza Strategiei

Strategia elaborata de catre Asociatia Grup Local Pescaresc “Dunarea Dolj” isi propune sa crezeeze cadrul unei dezvoltari durabile solide a zonei si comunitatii pescaresti din partea de sud a judetului Dolj. Elaborarea acestei strategii s–a bazat pe o abordare deschisa si dinamica care a permis cu ajutorul tuturor actorilor importanti din teritoriu sa obtina un diagnostic corect si realist asupra zonei, fiind concentrata pe identificarea avantajelor, a problemelor, a oportunitatilor si a riscurilor. Formularea prioritatilor, a obiectivelor si a masurilor a fost posibila urmarindu–se etapele abordarii “de jos in sus”.
Asociatia GLP “Dunarea Dolj” s–a constituit avand ca scop promovarea unui parteneriat public–privat solid prin măsuri destinate să stimuleze dezvoltarea teritoriului din partea de sud a județului Dolj, creșterea economică și diversificarea activităților prin facilitarea accesării fondurilor comunitare.
Toate entităţile fondatoare sunt reprezentative pentru zona aleasa si colaborează în identificarea elementelor cheie specifice teritoriului, în stabilirea unor linii strategice de dezvoltare și a unor obiective comune pe termen lung, bazându-se pe resursele umane, financiare și de mediu de care dispun. Acestia, si–au propus sa construiasca o viziune si sa contribuie la o mai buna constientizare locala a caracterului pescaresc al teritoriului si sa transmita comunitatilor locale adevarata imagine a potentialului de dezvoltare al sectorului. Fructificarea potentialului pescaresc al teritoriullui va duce la dezvoltarea durabila a zonei.
Sectorul pescaresc din zona acoperita de GLP ”Dunarea Dolj” este concentrat de-a lungul fluviului Dunarea, acesta marginind teritoriull in partea de sud si vest. Fluviul ca atare, precum si lacurile si baltile pe care le formeaza prin inundare, ofera zonei un potential piscicol si pescaresc important. Teritoriul vizat este compus din 16 localitati riverane unde s-a incercat in zadar implementarea de activitati de dezvoltare industriala, singura alternativa de evolutie economica fiind reprezentata de activitatile ce au la baza pescuitul si valorificarea potentialului danubian si lacustru.
Elaborarea strategiei s-a bazat pe consultări locale și pe animarea teritoriului, în vederea obținerii unei viziuni cât mai realiste asupra situației prezente. Astfel, în urma analizei teritoriale, s-au identificat o serie de provocări, precum scăderea demografică și îmbătrânirea populației, infrastructura deficitară, ponderea mare a populației inactive, probleme de mediu, servicii precare, forța de muncă necalificată, dificultăți în pescuit, sărăcie etc. Pe de altă parte, au fost descoperite și oportunități valoroase, precum reabilitarea infrastructurii turistice, reconversia profesională, diversificarea activităților economice, valorificarea produselor pescărești și de artizanat, dezvoltarea ecoturismului, crearea de locuri de muncă pentru pescari.
Luand in considerare posibilitatea oferita de POPAM 2014-2020 in contextul Prioritatii Uniunii 4 a Regulamentului 508/2014 care reflecta dezvoltarea durabila a sectorului de pescuit si de acvacultura, printr-o abordare bazata pe dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii prevazute la art. 32 din Regulamentul UE 1303/2013, Asociatia GLP ”Dunarea Dolj” a identificat posibilitatea intocmirii Strategiei care sa rezolve problemele cu care se confrunta zona pescareasca. Ca urmare a activitatilor de animare si ca rezultat al indetificarii principalelor probleme cu care comunitatea locala si in special comunitatea pescareasca se confrunta, a fost conturat obiectivul general si obiectivele specifice ce au stat la baza masurilor de finantare din cadrul Strategiei. Măsurile propuse prin strategie se referă la promovarea gastronomiei locale, valorificarea produselor pescaresti, reclasificare si redarea spre activitati turistice a mai multor obiective, investitii in unitati de cazare, masa si agreement cu specific pescaresc, investitii in ecoturism, identificarea si valorificarea rutelor turistice cu specific pescaresc, investitii in actiuni de curatare si redare in circuit a unor obiective naturale, de mentinere si conservare a habitatelor, modernizarea bazinelor propice dezvoltarii acvaculturii, investitii in imbunatatirea / inlocuirea infrastructurii de pescuit comercial dar si actiuni care sa propuna noi alternative ocupationale pentru pescari si familiile acestora prin crearea de locuri de munca.
Prin implementarea prezentei strategii se doreşte reducerea declinului sectorului pescăresc, creşterea nivelului de trai al comunităţilor pescăreşti, sprijinirea reconversiei profesionale a pescarilor, valorificarea produselor pescăreşti şi a mediului ambiental. In ansamblu, se dorește dezvoltarea integrată a zonei pescărești printr-o abordare economică, dar și medioambientală. Rezultate care se vor realiza pana in 2023 ca urmare a implementarii prezentei Strategii: crearea a 28 locuri de munca noi (ENI) si mentinerea a 13 locuri de munca (ENI).
Obiectivele Strategiei propuse de catre Asociatia GLP “Dunarea Dolj” contribuie la atingerea obiectivelor POPAM, respectiv Prioritatea Uniunii Europene 4: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.