Analiza SWOT

Puncte tari

 • pozitie geografica propice din punct de vedere al potentialului pescaresc si al investitiilor;
 • teritoriul marginit de fluviul Dunarea;
 • prezenta unor suprafete generoase de apa favorizeaza pescuitul si acvacultura;
 • prezenta unui numar ridicat de rezervatii Natura 2000 si de arii naturale protejate;
 • teritoriu compact, omogen, din punct de vedere geografic, economic si social, situat in lunca Dunarii;
 • forta de munca disponibila la costuri reduse;
 • potential turistic ridicat;
 • pastrarea traditiilor pescaresti la nivel local;
 • numar mare de pescari comerciali – 149 de pescari;
 • existenta unui numar important de potentiali beneficiari in zona identificati in timpul activitatilor de animare;
 • existenta unei traditii indelungate a pescuitului in zona FLAG-ului;
 • potential de dezvoltare al turismului cultural si de agrement;
 • existenta unui interes ridicat pentru dezvoltarea turismului in zona;
 • existenta la nivelul teritoriului a numeroase sarbatori cu specific pescaresc;
 • nivelul redus de poluare al aerului;
 • apartenenta la coridorul Pan - european IV;
 • acces direct la podul rutier – feroviar peste Dunare – Calafat(Ro) - Vidin(Bg);
 • existenta in teritoriul propus a DN56A si a E79 si DN55A;
 • existenta unui circuit turistic de – a lungul Dunarii (cicloturistic) din Germania – Delta Dunarii;

Puncte slabe

 • activitatea economica foarte redusa in comparatie cu alte regiuni;
 • grad ridicat de saracie, nivel scazut de trai;
 • migrarea populatiei, sold natural negativ;
 • populatie imbatranita;
 • lipsa locurilor de munca – somaj ridicat;
 • proprietatea incerta a suprafetelor de teren de la malul Dunarii restrictioneaza posibilitatea realizarii de investitii;
 • infrastructura rutiera secundara deficitara;
 • stare precara a baltilor si a imprejmuirilor lor: lipsa de indiguiri, colmatarea batilor, surparea malurilor, etc.;
 • activitate inexistenta in domeniul procesarii si prelucrarii pestelui cat si lipsa punctelor de prima vanzare;
 • promovarea slaba a produselor pescaresti;
 • lipsa adaposturilor pescaresti;
 • implicarea slaba a comunitatilor locale in problemele de mediu;
 • insuficienta resurselor financiare in zona;
 • infrastructura turistica slab dezvoltata, inexistenta in partea de sud a teritoriului;
 • lipsa investitiilor in servicii;
 • slaba promovare a obiectivelor culturale;
 • situatia braconajului nu este controlata si afecteaza semnificativ fondul de pescuit;
 • folosirea metodelor neadecvate de pescuit: pescuit cu curent electric;
 • poluarea mediului acvatic si distrugerea habitatelor;

Oportunitati

 • valorificarea potentialului pescaresc prin sustinerea activitatilor de pescuit, acvacultura si procesare;
 • posibilitatea de a practica pescuitul pe Dunare dar si pe bazinele din lunca Dunarii;
 • popularea apelor cu puiet de peste;
 • valorificarea turismului pescaresc si a ecoturismului;
 • redobandirea si punerea in valoare a traditiilor pescaresti;
 • cresterea cererii de produse ecologice;
 • dezvoltarea unor proiecte de tipul „Drumul pestelui: de la sursa pana la farfurie”;
 • dezvoltarea comertului cu produse traditionale;
 • dezvoltarea serviciilor de marketing;
 • posibilitatea reamenajarii luciurilor de apa;
 • construirea de pontoane plutitoare;
 • restaurarea sau achizitia de unelte de pescuit, barci, motoare, etc.;
 • valorificarea potentialului natural;
 • implementarea de noi tehnologii de productie si procesare in unitatile specifice;
 • patrimoniile cultural si de mediu bogate cresc oportunitatea de atragere a turistilor;
 • importante resurse umane disponibile si posibilitatea pregatirii lor in domeniul pescuitului/acvaculturii/procesarii/turismului;
 • posibilitatea de valorificare a fondurilor din POPAM 2014-2020;
 • realizarea de investitii prin diverse programe europene cu finantare europeana;

Amenintari

 • deprofesionalizarea fortei de munca;
 • migrarea fortei de munca, cresterea ratei somajului, imbatranirea populatiei;
 • declinul sectorului de pescuit in zona FLAG-ului cauzata de lipsa de investitii;
 • lipsa de locuri de munca si activitati diverse pentru pescari;
 • absenta unei legislatii complete si adecvate referitoare la situatia juridica a terenurilor din lunca Dunarii si a masurilor drastice impotriva braconajului;
 • concurenta produselor din peste din import mai ieftine;
 • exploatarea nerationala a resurselor;
 • lipsa de interes si de implicare a autoritatilor in rezolvarea problemelor comunitatilor;
 • schimbari frecvente ale legislatiei;
 • accesul greoi la creditele bancare;
 • situatia economica foarte slaba;
 • pericolul de inundatii;
 • lipsa pietelor de desfacere;
 • cresterea unor diferente majore de nivel al apelor Dunarii (50-150 cm in 24 h) in perioada de reproducere a pestilor periclitand astfel intreaga ponta depusa de speciile autohtone in zonele inundabile;
 • proprietati ale terenurilor incerte dezbateri intre UAT-uri si Domeniul Silvic;
 • dezinteresul generatiilor curente pentru mentinerea traditiilor si obiceiurilor din zona;

Cum pot fi valorificate punctele tari?
Exista o diversitate mare de masuri si actiuni ce pot duce la valorificarea punctelor tari identificate. Luciurile mari de apa, forta de munca disponibila, patrimoniul cultural si de mediu atat de bogate cat si vechea traditie a pescuitului in aceasta zona sunt doar cateva dintre elementele ce pot fi exploatate.
Pe baza punctelor tari ce se regasesc in teritoriul Grupului Local Pescaresc ”Dunarea Dolj”, am reusit sa identificam si sa denumim aceste masuri, masuri ce vor fi detaliate in urmatorul capitol al strategiei de dezvoltare locala.

Cum au fost detectate punctele slabe?
Modalitatea cea mai efectiva folosita pentru identificarea punctelor slabe cu care se confrunta teritoriul a fost analiza ”la fata locului”, prin discutii fata in fata cu factorii locali.
Detectarea punctelor slabe ale teritoriului Grupului Local Pescaresc ”Dunarea Dolj” s-a facut in urma activitatilor de animare a teritoriului si a grupurilor de lucru organizate de-a lungul teritoriului, activitati la care au participat reprezentanti ai autoritatilor publice locale, pescari si acvacultori, etc. La informatiile stranse in urma acestor activitati organizate de GLP ”Dunarea Dolj” s-au alaturat si date obtinute oficial de la Insitutul National de Statistica, Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura, etc., date ce au condus la obtinerea unei viziuni mai profunde asupra mediului pescaresc specific zonei.

Cum putem profita de oportunitati?
Insusi ajutorul acordat de FEPAM prin POPAM 2014-2020 este o oportunitate uriasa de a evidentia factorii endogeni si exogeni benefici. Pentru atingerea unui nivel de trai mai ridicat pentru comunitatile pescaresti, trebuie stimulate acele activitati economice traditionale, antrenarea resurselor umane disponibile si, in acelasi timp, conservarea mediului.

Cum pot fi eliminate/evitate riscurile?
Exista o categorie de riscuri ce nu pot fi evitate, precum schimbarile legislative sau efectele incalzirii globale. In acelasi timp, insa, cea mai mare parte a riscurilor poate fi transformata in oportunitati, poate fi combatuta prin identificarea de alternative ocupationale, in special pentru cei afectati de perioada de prohibitie a pescuitului prin infiintarea de activitati alternative, reducerea poluarii s.a.m.d. Prin revitalizarea pietei fortei de munca si crearea de alternative pentru pescari pentru mentinerea populatiei in zona, se elimina o parte din amenintari, precum imbatranirea populatiei si fenomenul de migratie.
Oportunitatile dar si necesitatile identificate in consultarile publice ce au fost organizate de catre partenerii Asociatiei au conchis ca este fundamental pentru dezvoltarea zonei si pentru cresterea nivelului de trai ca aceasta strategie sa fie implementata.
Aceste elemente identificate si analizate prin SWOT stau la baza crearii viziunii, a prioritatilor si a obiectivelor Strategiei, dupa cum se va observa in capitolul urmator.