INFO
 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020


Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finantat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă. Fondul sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei facilitează accesul la finanțare.

Strategia de dezvoltare locala

Strategia de dezvoltare locala a Asociatiei Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj"

  • 05 Iunie 2017

Strategia elaborata de catre Asociatia Grup Local Pescaresc “Dunarea Dolj” isi propune sa creeze cadrul unei dezvoltari durabile solide a zonei si comunitatii pescaresti din partea de sud a judetului Dolj. Elaborarea acestei strategii s–a bazat pe o abordare deschisa si dinamica care a permis cu ajutorul tuturor actorilor importanti din teritoriu sa obtina un diagnostic corect si realist asupra zonei, fiind concentrata pe identificarea avantajelor, a problemelor, a oportunitatilor si a riscurilor. Formularea prioritatilor, a obiectivelor si a masurilor a fost posibila urmarindu–se etapele abordarii “de jos in sus”.
Asociatia GLP “Dunarea Dolj” s–a constituit avand ca scop promovarea unui parteneriat public–privat solid prin măsuri destinate să stimuleze dezvoltarea teritoriului din partea de sud a județului Dolj, creșterea economică și diversificarea activităților prin facilitarea accesării fondurilor comunitare.
Toate entităţile fondatoare sunt reprezentative pentru zona aleasa si colaborează în identificarea elementelor cheie specifice teritoriului, în stabilirea unor linii strategice de dezvoltare și a unor obiective comune pe termen lung, bazându-se pe resursele umane, financiare și de mediu de care dispun.

Mai mult...